E-mail marketinqdə istifadə olunan terminlər: 4
E-mail marketinqdə istifadə olunan terminlər: 4

E-mail marketinqdə istifadə olunan terminlər: 4

Key performance indicator (KPI)-Hər hansısa bir şirkətin öz biznes hədəflərinə nə dərəcədə çatdığını ölçən göstəricidir. Şirkətlər KİP-dən istifadə etməklə uğur qazanmağa daha yaxın olurlar. Hər şirkətin istifadə etdiyi KİP-lər məşğul olduqları sahələrə əsasən  müxtəlif olur.Aydın olması üçün fərqli sahələrdə misal olaraq göstərək.

             

Open rate-Hər şirkətin göndərdiyi mail məktublarının neçə nəfər tərəfindən açıldığını ölçən sistemdir. Open rate- sistemi adətən faizlər üzrə hesablanır, məsələn:20 % Open rate mənası – göndərilən hər 10 maildən 2 mailin açıldığı deməkdir.

 Burada olan BOUNCE termini ilədə  artıq tanışıq. 

Opt-in email- Bu termin kiməsə mail qəbul etmək seçimi verildikdə istifadə olunur.

Opt-out- Bu termin isə Opt-in əksinə olaraq mail qəbul etmir, yəni bir növ izləyicisi olmur (unsubscriber)

Return on investment ( ROİ)-Bu termininin gördüyü iş əslində email marketinqdə çox önəmli rol daşıyır. Hər bir şirkət, qurum email marketinqə xərclədiklərindən nə qədər xeyir, fayda gəldiyini ROİ vasitəsi ilə ölçürlər. Bu gündəlik, aylıq və ya illikdə hesablama ola bilər və hesablanma strategiyasıda hər kəsə görə müxtəlif aspektdən hesablana bilər.

SENDER ID İSP ( İnternet Service Provider) –İnternet servis xidməti tərəfindən hər bir göndərilən elektron məktubların həqiqətəndə mövcud domendən göndərildiyin təsdiq edir. SENDER İD yalnız unikal ola bilər, yəniki eyni bir neçə SENDER İD mövcud ola bilməz.

 

Hazırladı: Nigar Əhmədova