David Meerman Scott - Marketinq və İctimai Əlaqələr

" property=og:description>
David Meerman Scott - Marketinq və İctimai Əlaqələr

David Meerman Scott - Marketinq və İctimai Əlaqələr

“Marketinq və İctimai Əlaqələr”  kitabı alıcıya birbaşa yaxınlaşmaq üçün sosial mediadan, bloqlardan, marketinq sahəsində yeni proqramlardan, onlayn videolardan istifadə qaydalarından bəhs edir. Klassik marketinq  bu kitabın 5-ci nəşrində öz əksini tapıb. Kitab 350000 nüsxədən çox, həmçinin ərəb dilindən vyetnam dilinə qədər 25 dildə çap olunub və satılmışdir. Olduqca informativ,əyləncəli və ilhamverici vəsaitdir. Alıcını tapmağın yeni yollarını, köhnəlmiş marketinq strategiyalarının yenidən kəşf olunması bu kitabda sahibkarları maraqlandıra və bizneslərini genişləndirməyə kömək edə bilər. 

 Eyni zamanda bu vəsait ciddi ictimai əlaqələr sahəsində məşğul olanlar üçün də faydalı ola bilər və onların gələcəkdə professional kimi yetişməsində böyük rol oynaya bilər.

 

 

Hazırladı: Toğrul Vəliyev